Verksamhetsberättelse 2019

Styrelse

Under året har några styrelsemedlemmar tillkommit och försvunnit. Efter sommaren var det bara 3 styrelsemedlemmar + en revisor kvar. På HAFF-mötet den 28 augusti tog Harmannus Menninga över ordföranderollen och bestämdes att Lisa Andersson skulle förstärka styrelsen fram till nästa årsmöte.


Elisabeth Andersson (2019-2020) (fram till juni 2019)
Jan Svensson (2019-2020)(fram till maj 2019)
Magnus Broman (2018-2019) (fram till augusti 2019)
Magnus Attnäs (suppleant 2019) (från 6 mars fram till augusti 2019)
Harmannus Menninga (2018-2019)
Peter Polfeldt (2018-2019)
Malin Stenberg-Hamilton (2019-2020)
Lisa Andersson (från 28 augusti)

Revisor: Per Lindström (2019)

Aktiviteter

 • 25 januari – Skidresa till Vallåsen (studiedag)
 • 26 maj – Eurytmiworkshop
 • 6, 10 oktober – Eurytmiworkshop
 • 17, 24 november – Eurytmiworkshop
 • 23 november – Julbasar (HAFF-taxi)

HAFF möten

I 2019 hade vi 9 möten

 • 30 januari (arbetsmöte utan protokoll)
 • 6 mars (årsmöte + konstituerande styrelsemöte)
 • 10 april (arbetsmöte utan protokoll)
 • 15 maj
 • 12 juni (arbetsmöte utan protokoll)
 • 28 augusti
 • 9 oktober
 • 6 november
 • 11 december

Projekt

 • Skolbussprojektet
 • Klasskassorna
 • Facebook/hemsida
 • Föräldragrupp för föräldrar till barn med särskilda behov

Skolbusprojektet

De senaste åren har HAFF jobbat med att samla in föräldrarnas synpunkter om skolbusstider och rutterna och diskutera de med skolan. Detta ledde bland annat till att det sen början av 2019 finns en skolbuss till Torna Hällestad. Under året har vi jobbat med att skapa en online skolbusskarta, båda för att göra det enklare att se hur (och när) bussarna går, men också som underlag för fortsätt optimering av bussrutterna. Därför har vi också lagt till info om var skolans elever finns.

Vi har fortsatt samla in föräldraåsikter och förslag om bussarna, för att komma med bra förslag till skolan.

Klasskassorna

Sedan många år administrerar HAFF bankkonto för klassernas klasskassorna (pengar klassen tjänar in med t ex julbasarförsäljning och andra aktiviteter och som främförallt används för klassresan när barnen går i nian, men även för övriga aktiviteter och utflykter.

Under året har HAFF utarbetat et förslag till policy om hur klasskassorna ska hanteras och hur pengarna hålls separat från skolans ekonomi.

Facebook/hemsida

HAFF administrerar en Facebookgrupp och har sedan oktober i år också en egen hemsida https://www.lundswaldorfforaldrar.se. Hemsidan använder vi för att på ett öppet och transparent sätt kunna visa och dokumentera vad vi gör, som info om våra projekt och aktiviteter, mötesprotokoll, mm.

Föräldragrupp för föräldrar till barn med särskilda behov

I December startade vi en grupp för föräldrar till barn med särskilda behov. Än så länge är det bara en Facebook grupp, men gruppen kommer att vidareutvecklas under året.