Skolbusskarta

Lunds Waldorfskola har 3 skolbusslinjer som kör till och från Lund, Malmö, Södra Sandby, Dalby och Torna Hällestad. För de flesta elever är bussarna viktiga för att komma till skolan.

För att kunna se hållplatser och busstider skapade vi en busskarta. Vi la även till några anslutande region- och stadsbussar och ungefärliga elevadresser. Vi vill gärna använda kartan för att ha en löpande diskussion med skolan om hur man kan optimera bussarna. Vi tar gärna in alla synpunkter vi kan få.
Vi hänvisar till vår GDPR dokument för hur vi hanterar adressuppgifterna

Byt kartlager för att se de olika bussar, elevadresser eller anslutande bussar.

https://lundswaldorfforaldrar.se/skolbuss