Haff Klasskonton

Haff Klasskonton

Nu efter Julbasaren är det viktigt att alla pengar som klasserna tjänade, hamnar på deras klasskonto. Klassernas klasskonto administreras av HAFF och hamnar på HAFF:s årsredovisning, så att alla kan kontrollera att pengarna finns där de ska vara (vi gillar transparens).

För att underlätta för alla följer här en beskrivning över klasskonton och hur man ska föra över pengar ditt.

Insättningar av medel till respektive klass kan göras direkt till klassernas konton.

Redovisning av insatta pengar skickas till peter@polfeldt.com och skall innehålla: Datum, Belopp, Mottagare, Beskrivning av händelse och Namn på insättare.

Klasskonton 2019 – 2020

Haff administrerar följande konton i Nordea

  • Födda 12*: 3029 23 75379 (klass 1a och 1b)
  • Födda 11  : 3029 23 75387 (klass 2)
  • Födda 10  : 3029 23 75409 (klass 3)
  • Födda 09  : 3029 23 75417 (klass 4a)
  • Födda 09  : 3029 23 75395 (klass 4b)
  • Födda 08  : 3029 23 75425 (klass 5)
  • Födda 07  : 3029 23 75336 (klass 6)
  • Födda 06  : 3029 23 75344 (klass 7)
  • Födda 05  : 3029 23 75352 (klass 8)
  • Födda 04  : 3029 23 75360 (klass 9)

*Klass 1a och 1b delar idag på ett konto. Därför är det extra noga att ange klass i meddelande till bankinbetalning.

Kontonumren följer Nordea standard:
Nordea standard: CCCC – XX XXX XX (4 + 7 = 11 siffror)
C = Clearingnummer, X = Kontosiffra

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *